Privatlivs- og cookiepolitik for Fremtid og Håb

Privatlivspolitik

Senest ændret den 22. maj 2018

FREMTID OG HÅBS DATAANSVAR
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
Fremtid og Håb er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:
Peter Frank Nielsen
Adresse: Korntoften 42
Telefonnr.: 25787152
Mail: peterfrank(a)grundet.dk
Website: www.fremtidoghaab.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmer:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, emailadresse, CPR-nummer (hvis gavebidrag skal opgives til Skat).

Oplysningerne får vi fra vores indmeldelsesblanket.

FORENINGENS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Administration af din relation til os
 • Registrering af gavebidrag
 • Kontingentopkrævning
 • Udsendelse af informationsmateriale, herunder nyhedsbreve

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Hvis du ønsker fradrag for dine gavebidrag videregiver vi dine oplysninger til Skat. Det sker gennem Collect.nu

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer personoplysninger så længe medlemmer ønsker at være en del af foreningen Fremtid og Håb. Oplysninger om bidragydere, der har fået skattefradrag, opbevares mindst 5 år ifølge gældende regler.

Hvis du ønsker sletning af dine personoplysninger kan det ske ved henvendelse til den dataansvarlige. Se øverst i dette dokument.

DINE RETTIGHEDER
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Cookiepolitik

Websitet anvender såkaldte ”cookies”, som teknisk set er en tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone med det formål at genkende den, huske indstillinger og håndtere statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her:

https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil websitet muligvis ikke fungere optimalt. Websitet indeholder egne cookies til forbedring af brugeroplevelsen samt tredjeparts-cookies til statistikformål fra Google Analytics.