Af Jesper G. Rasmussen
& Bjørg Gottenborg Jacobsen

I lyset af, at det nye Drop in Center (DIC) er undervejs, har vi været nysgerrige på, hvilken betydning centeret har for dem, som faktisk bruger det, og hvad der ses frem til ved det nye. Vi har spurgt en af DIC’s nuværende beboere, Lazaro Kachingwe om hans oplevelse af stedet.

Vejen til centret
Lazaro er 11 år gammel og hans historie er desværre som mange børn, der er i berøring med DIC, præget af ustabilitet i en splittet familie. Lazaro fortæller, at han aldrig havde hørt om Drop in Centret før hans gamle, svagelige bedstefar, der tog sig af ham, var nødsaget til at sende ham bort.

Forudsætning for at gro
Lazaros første tid på DIC var præget af mange indtryk, men han erindrer at gå rundt med en glæde over stedets varme og liv. ”Her er et sted, jeg kan leve og en chance for at min fremtid bliver god”. Han giver særligt udtryk for, at i sammenligning med hans tidligere liv, er der styr på alle de basale ting, som mad, husly og tøj: ”Jeg mangler ikke noget”.

Hvorfor et Drop in Center?
Til spørgsmålet om hvorfor det er vigtigt at have et Drop in Center, er Lazaro ikke i tvivl: ”Fordi det hjælper børn, der kommer her med at lære at skrive, at opføre sig godt og respektere andre – unge som ældre”.  Han er glad for, at DIC giver hjælp til alle børn, der er fattige eller bor på gaden, til dem som har det svært med deres forældre, eller slet ikke har nogen – det har hjulpet ham.

Nye rammer
Lazaro fortæller, at han glæder sig meget til at være i gode rammer på det nye Drop in Center. Han er overbevist om, at den fred og kærlighed, han oplever på det nuværende center, vil tages med videre. Til sidst nævner han, at han gerne ser, at der kommer et større klasselokale og et bibliotek med flere bøger – men om det skyldes, at hans lærer kigger ham over skulderen, vides ikke.